Navestad Gemenskap

VÄLKOMMEN

Vi är en öppen gemenskap av olika människor som tillsammans vill lära känna Gud och berätta för andra om det hopp och den glädje som han ger oss.

VI VILL...

VÄLKOMNA DIG

Det är fantastiskt att vi människor är olika och kan lära oss mycket av varandra.

Tillsammans kan vi finnas till för andra och visa på den kärlek som kommer från Gud. Precis som Gud välkomnar dig, vill vi också välkomna dig.

LÄRA KÄNNA JESUS

Guds kärlek är större än något annat här i världen och Han vill ge den till oss i en relation med honom. Han gjorde det möjligt genom att själv bli människa genom Jesus och komma till oss. Därför vill vi lära känna Jesus.

BERÄTTA

Ett liv med Jesus är goda nyheter för alla. Det kan förvandla sorg till glädje, och hopplöshet till hopp. Därför vill vi berätta för andra människor om det hopp vi har i Gud.


"Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre."


                           - 1 Korintierbrevet 1:9

HÄNG MED:

Onsdagar kl 18:00

  • Vi träffas hemma hos varandra i Navestad för att prata, läsa bibeln och be tillsammans.
  • Du är välkommen att vara med precis som du är!
  • Har du frågor kan du nå oss här:


Copyright © Alla rättigheter förbehållna